NHBB SSMERI-1878SD501F轴承,NHBB SSMERI-1878SD501F角接触球轴承-搜轴承NHBB角接触球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 角接触球轴承 -- NHBB SSMERI-1878SD501F轴承
轴承名称 NHBB SSMERI-1878SD501F角接触球轴承
产品型号SSMERI-1878SD501F
内径d(mm)22.225
外径D(mm)28.575
厚度B(mm)3.967
外圈内径Li 1.041
内圈外径Lo 0.97
r 0.1
滚动体数量 50.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 437.0
额定静载荷C0 398.0
品牌 NHBB
类型角接触球轴承
备注 满滚子
订购 NHBB SSMERI-1878SD501F 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1438MC NHBB SSRI-6632ZZEE NHBB SSL-1680 NHBB SSRI-1634ZZW11 NHBB SSRI-5632XZZA0205 NHBB SSR-3ZZEE NHBB SSRI-518 NHBB SSRI-6632EE NHBB SSRIF-618SD504 NHBB TP1926 NHBB SSRI-538EE NHBB SSRI-5632F NHBB SSRI-3332N1MC NHBB SSR-830X NHBB SSR-1805 MAC NJ 220 SKF UCFU 214 INA STO 17 SKF 60/670N1MBS NTN AU1022-6LXL/L588 ISB 6205-ZZNR KOYO 6212-2RS STEYR 6306-ZNR FAG KG-350XPO FAG (Old No.) RNAO-95x115x30 SKF 12900 SKF 7005 ACD/HCP4A SKF 99498 NOK MG 220 260 20 NBR NOK LBI 185 198 7 9.5

Previous:TP1840 角接触球轴承 ---- Next:SSR-102 角接触球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-17