NHBB SSR-200X轴承,NHBB SSR-200X深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSR-200X轴承
轴承名称 NHBB SSR-200X深沟球轴承
产品型号SSR-200X
内径d(mm)10.0
外径D(mm)30.0
厚度B(mm)9.0
保持架类型 KC
外圈内径Li 15.55
内圈外径Lo 24.98
r 0.61
滚动体数量 8.0
滚动体直径 3/16
额定动载荷C 1060.0
额定静载荷C0 510.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 无法兰
订购 NHBB SSR-200X 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSL-1280 NHBB SSRI-1038XZZSD518 NHBB SSR-2A NHBB SSR-725 NHBB SSL-1680W06 NHBB SSRIF-5632 NHBB SSRI-614 NHBB MER-100 NHBB TP1810 NHBB SSRI-5632EE NHBB SSRI-614EE NHBB SSL-730MC NHBB SSRI-3ZZF NHBB TP305 NHBB SSR-201 OKB 32613EH ISB 240/950 K30 NSK 6024N CRAFT CRF-33122 A NACHI 7210B CX 89420 INA GT34 Timken EE380081/380190 KOYO K60X68X20H Timken NJ2304E.TVP CRAFT NF415 NSK NN 3038 SKF (Old No.) NK-90/35 INA PNA-40/62 SKF 61896 MA

Previous:SSRIF-5632 深沟球轴承 ---- Next:SSL-1910X 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-15