NHBB SSRI-1214轴承,NHBB SSRI-1214深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-1214轴承
轴承名称 NHBB SSRI-1214深沟球轴承
产品型号SSRI-1214
内径d(mm)6.35
外径D(mm)19.05
厚度B(mm)5.558
保持架类型 R
外圈内径Li 0.386
内圈外径Lo 0.597
r 0.016
滚动体数量 6.0
滚动体直径 9/64
额定动载荷C 412.0
额定静载荷C0 193.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 开式不带法兰
重量(kg) 8.7
订购 NHBB SSRI-1214 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSR-2 NHBB MER-3SD509 NHBB TP315 NHBB SSR-4X3ZZMC NHBB SSR-1640X NHBB SSRI-614ZA0205 NHBB SSR-1900 NHBB SSR-1901X NHBB TP208 NHBB SSR-4ZZMC NHBB SSRIF-8516ZZSD502 NHBB SSRI-518X3ZZMC NHBB SSR-1805 NHBB SSRI-4SD508F NHBB SSRI-4ZN6 NTN N 219 TIMKEN 23032YM TIMKEN EE126098/126151CD OKB 3G153616Y OKB 9039248 OKB ISO 1755/1729 NACHI 6906ZZE CYSD 7013CDB JNS NA 498 ISO NNU4926K FAG 6080M SKF 7219TGP/4 ISC MF-105 RBC MR-80

Previous:SSR-4ZZMC 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-614EE 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-09