NHBB SSRI-3332A02轴承,NHBB SSRI-3332A02深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-3332A02轴承
轴承名称 NHBB SSRI-3332A02深沟球轴承
产品型号SSRI-3332A02
内径d(mm)2.38
外径D(mm)7.938
厚度B(mm)1.588
保持架类型 R
法兰直径Df -
法兰厚度Bf -
外圈内径Li 0.118
内圈外径Lo 0.161
r 0.003
滚动体数量 8.0
滚动体直径 1/32
额定动载荷C 21.0
额定静载荷C0 8.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 外皮加厚
订购 NHBB SSRI-3332A02 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSL-1050 NHBB SSRI-5632ZZA03 NHBB SSRI-539EE NHBB DSRI-418X7ZMC NHBB SSRI-1212ZZW11MC NHBB SSR-200 NHBB SSRI-418A0223 NHBB SSRI-5 NHBB SSRI-618ZZY05 NHBB SSRI-418ZA03 NHBB TP1818 NHBB SSR-1030X NHBB SSMDR-620MC NHBB SSR-1805 NHBB SSR-2ZZSD502 INA BK 2016 FAG 23228 CCK/W33+H 2328 NACHI NU 1080 TIMKEN 15103/15245 FAG 249/710-B-MB CRAFT 61900-2RS NACHI E30314J NSK F683A SKF FYRP 3 15/16 SKF LQBR 30-2LS FAG T7FC095 FED 6221-ZZ SKF 18039 SKF PCM 556050 E GMN HYS61915ETAP4/ABEC7

Previous:SSRI-8516MC 深沟球轴承 ---- Next:SSL-1680ZZMC 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-07