NHBB SSRI-3332ZZN4MC轴承,NHBB SSRI-3332ZZN4MC深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-3332ZZN4MC轴承
轴承名称 NHBB SSRI-3332ZZN4MC深沟球轴承
产品型号SSRI-3332ZZN4MC
内径d(mm)2.367
外径D(mm)4.763
厚度B(mm)2.38
保持架类型 KC/M5
单面封厚度(mm) -
双密封厚度 2.38
法兰直径Df -
法兰厚度Bf -
外圈内径Li 0.118
内圈外径Lo 0.167
r 0.003
滚动体数量 7.0
滚动体直径 1/32
额定动载荷C 19.0
额定静载荷C0 6.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 内圈加厚
订购 NHBB SSRI-3332ZZN4MC 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSL-1050 NHBB SSRI-1634 NHBB SSRI-3332ZZEE NHBB SSR-105 NHBB SSL-1060 NHBB SSRI-418EE NHBB SSR-2280ZZW021 NHBB TP311 NHBB SSRI-618ZZF NHBB TP109 NHBB SSRF-3ZZ NHBB SSRI-3EE NHBB SSR-103 NHBB SSRI-6632ZA6105 NHBB TP1917 SNR 7306 B/DF TIMKEN 09074/09194 OKB 1050802A NKE 23160-K-MB-W33 NSK 6022N ISO 6405 NTN NK19/20R+IR15X19X20 NACHI UCFC211 SKF SAKB5F FAG 23968 Aetna 4429 KAYDON KC-120ARO SKF 30x47x7 HMSA10 V SKF BS2-2310-2RS/VT143 TORRINGTON FAFNIR 6015

Previous:SSMERI-1634SD501 深沟球轴承 ---- Next:TP1909 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-07