NHBB SSRI-418A62N轴承,NHBB SSRI-418A62N深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-418A62N轴承
轴承名称 NHBB SSRI-418A62N深沟球轴承
产品型号SSRI-418A62N
内径d(mm)2.38
外径D(mm)10.795
厚度B(mm)2.38
保持架类型 H
法兰直径Df -
法兰厚度Bf -
外圈内径Li 0.161
内圈外径Lo 0.216
r 0.003
滚动体数量 7.0
滚动体直径 0.0394
额定动载荷C 30.0
额定静载荷C0 11.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 外皮加厚
订购 NHBB SSRI-418A62N 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1438ZZF NHBB SSRI-5SD507F NHBB SSR-1960 NHBB SSMERI-1634SD501 NHBB TP1919 NHBB SSRI-614ZZMC NHBB SSRI-618F NHBB SSRI-1878SD502 NHBB SSR-2ZZA01 NHBB SSR-830 NHBB TP1902 NHBB SSRI-6632ZA6105 NHBB TP305 NHBB SSL-1790 NHBB SSRI-4ZN6 KOYO 7336 B/DT KOYO 24024 CC/W33 NACHI 32020 KOYO NN 3064 NTN 4T-9278/9220 KOYO 7938CPA CX 98350/98788 NACHI NJ 2304 E FYH UCF208-24E NACHI UKFLX09+H2309 KAYDON K-20008CPO SKF 150 VL V SKF SAF 22611 T NSK 16016 FAG 6003

Previous:SSRI-3332A02 深沟球轴承 ---- Next:TP118 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-09