NHBB SSRI-418ZZA62轴承,NHBB SSRI-418ZZA62深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-418ZZA62轴承
轴承名称 NHBB SSRI-418ZZA62深沟球轴承
产品型号SSRI-418ZZA62
内径d(mm)3.175
外径D(mm)10.795
厚度B(mm)2.38
保持架类型 H
单面封厚度(mm) -
双密封厚度 2.779
法兰直径Df -
法兰厚度Bf -
外圈内径Li 0.161
内圈外径Lo 0.228
r 0.003
滚动体数量 7.0
滚动体直径 0.0394
额定动载荷C 30.0
额定静载荷C0 11.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 内圈加厚
订购 NHBB SSRI-418ZZA62 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1412F NHBB SSL-1470X NHBB SSR-3ZZF NHBB SSL-730X5 NHBB TP300 NHBB TP1907 NHBB SSRI-3078 NHBB TP311 NHBB SSRI-541SD502EE NHBB SSL-1680ZZW06MC NHBB SSRI-5ZZF NHBB TP305 NHBB SSR-1805 NHBB SSRI-538 NHBB TP1932 NSK NU 236 Fersa 385/382A Timken 447/432D+X1S-447 NSK 6201DDU NTN 6904ZZ CRAFT CRF-32321 A SNR FC12049 ISB LL483488/LL483418 NKE NJ340-E-MA6 INA NKI95/26 INA RASE50-N NMB RIF-614 SKF TU 50 TF KOYO UCFCX07-22E GMN HYS61800ETAHG

Previous:TP313 深沟球轴承 ---- Next:TP1807 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-11