NHBB SSRI-518轴承,NHBB SSRI-518深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-518轴承
轴承名称 NHBB SSRI-518深沟球轴承
产品型号SSRI-518
内径d(mm)3.175
外径D(mm)7.938
厚度B(mm)2.779
保持架类型 R/H
外圈内径Li 0.173
内圈外径Lo 0.27
r 0.003
滚动体数量 6.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 60.0
额定静载荷C0 22.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 开式不带法兰
重量(kg) 0.7
订购 NHBB SSRI-518 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1038ZZW11MC NHBB SSMERI-1878SD502 NHBB SSRI-6632F NHBB SSRI-6632ZZEE NHBB SSL-1480 NHBB SSMDR-1960ZZF NHBB SSR-200X NHBB TP1904 NHBB SSRIF-618SD504 NHBB SSRI-814ZSD524 NHBB SSRIF-5632ZZ NHBB SSRIF-5532 NHBB TP1805 NHBB SSRI-4EE NHBB TP104 NSK NJ 238 E CX 21311 KCW33 NKE 32224 NACHI 7028 NTN 7215CGD2/GNP4 CX HH224346/10 SKF PCM 141612 E INA RAKY1-7/16 INA TC4860 ISO SA204 NBS SL182232 MRC 6302-Z NTN SY-100 NSK 6007-2Z NOK TB 63 80 9 NBR

Previous:SSRIF-418 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-418EE 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10