NHBB SSRI-518X3ZZMC轴承,NHBB SSRI-518X3ZZMC向心轴承-搜轴承NHBB向心轴承数据中心
NHBB轴承 -- 向心轴承 -- NHBB SSRI-518X3ZZMC轴承
轴承名称 NHBB SSRI-518X3ZZMC向心轴承
产品型号SSRI-518X3ZZMC
内径d(mm)3.175
外径D(mm)7.938
厚度B(mm)3.571
保持架类型 KC/M5/SC
外圈内径Li 0.173
内圈外径Lo 0.283
r 0.003
滚动体数量 6.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 60.0
额定静载荷C0 22.0
品牌 NHBB
类型向心轴承
备注 客户定制
订购 NHBB SSRI-518X3ZZMC 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1038 NHBB SSR-2ZZSD513 NHBB SSR-1340 NHBB SSRI-539 NHBB SSRI-1212 NHBB SSRIF-6632 NHBB SSRI-1212ZZW11MC NHBB SSRI-538EE NHBB SSRIF-5632 NHBB TP1916 NHBB TP1928 NHBB SSMDR-2270ZZSD501F NHBB TP1826 NHBB SSRI-3EE NHBB SSRI-5632ZZMC NTN 30210 STEYR NUP 416 SKF 30222 J2 TIMKEN 395A/394D OKB OKB NTN 32322DF KOYO 7015B SNR 71913CVDUJ74 Timken G1008KLLB NTN K50×58×20 FYH SB208 NACHI UCFL328 SKF 6200-RSH SKF YET 203/15

Previous:SSRI-614ZZ 向心轴承 ---- Next:SSRI-5632ZZA71 向心轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10