NHBB SSRI-542轴承,NHBB SSRI-542力距管球轴承-搜轴承NHBB力距管球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 力距管球轴承 -- NHBB SSRI-542轴承
轴承名称 NHBB SSRI-542力距管球轴承
产品型号SSRI-542
内径d(mm)33.338
外径D(mm)44.45
厚度B(mm)6.35
保持架类型 R/KC
外圈内径Li 1.16
内圈外径Lo 1.62
r 0.015
滚动体数量 18.0
滚动体直径 1/8
额定动载荷C 780.0
额定静载荷C0 632.0
品牌 NHBB
类型力距管球轴承
备注 标准宽度
重量(kg) 21.3
订购 NHBB SSRI-542 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-418ZA72 NHBB SSRI-1412 NHBB TP307 NHBB SSRIF-1812ZZ NHBB TP1814 NHBB SSMER-2280SD502 NHBB SSMDR-100ZZ NHBB SSRI-538EE NHBB SSR-1900 NHBB TP1928 NHBB SSRI-518X3ZWO7MC NHBB SSR-2XZZMC NHBB TP1908 NHBB SSRI-5632ZZA71 NHBB TP203 MRC 7321 C/DT TIMKEN 418/414A OKB 4084105 NSK 53316 ISB 32926/DF Timken 565/563D+X1S-565 CX 53240 FAG B71904-E-2RSD-T-P4S ISO K25x30x17 Samick LMES30UU NTN NNU3038C1NAP4 FAG 32303 STEYR 6219-ZZ SKF 24x47x7 HMS5 V SKF 40x68x8 HMSA10 V

Previous:SSR-203 力距管球轴承 ---- Next:SSR-1904 力距管球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-11