NHBB SSRI-5532EE轴承,NHBB SSRI-5532EE深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-5532EE轴承
轴承名称 NHBB SSRI-5532EE深沟球轴承
产品型号SSRI-5532EE
内径d(mm)3.967
外径D(mm)7.938
厚度B(mm)3.571
保持架类型 R
外圈厚度(mm) 2.779
法兰直径Df 0.359
法兰厚度Bf 0.023
外圈内径Li 0.221
内圈外径Lo 0.279
r 0.003
滚动体数量 8.0
滚动体直径 3/64
额定动载荷C 45.0
额定静载荷C0 17.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 开式内圈加高
订购 NHBB SSRI-5532EE 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1038 NHBB SSR-2A NHBB SSRIF-6632ZZ NHBB SSRI-6632ZZEE NHBB SSRI-3332A02 NHBB TP1916 NHBB SSRI-5532ZZMC NHBB SSRIF-418ZZ NHBB SSR-3ZZA42 NHBB SSRI-5632ZZA71 NHBB SSRI-2258ZZ NHBB SSRI-543 NHBB SSR-1905 NHBB SSRI-5632ZZF NHBB TP124 NTN NU 2312 E INA BK1212 OKB 502313 OKB 7813EK NKE 231/500-K-MB-W33+OH31/500-H NTN 2RT5106 CX GE 260 ECR-2RS NSK FWF-243120-E CYSD QJF211 RHP MS-191/2 NMB R-2/5-ZZ SKF FYRP 4 SKF SSAFS 22516 x 2.3/4 TLC BARDEN HCB71830C.TPA.P4 KOYO 607-RZ

Previous:SSRIF-5532A91 深沟球轴承 ---- Next:SSRIF-5532ZZ 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-09