NHBB SSRI-5轴承,NHBB SSRI-5深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-5轴承
轴承名称 NHBB SSRI-5深沟球轴承
产品型号SSRI-5
内径d(mm)2.38
外径D(mm)7.938
厚度B(mm)2.779
保持架类型 R/H
外圈内径Li 0.173
内圈外径Lo 0.27
r 0.003
滚动体数量 6.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 60.0
额定静载荷C0 22.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 开式不带法兰
重量(kg) 0.85
订购 NHBB SSRI-5 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB TP117 NHBB MER-1960 NHBB TP1819 NHBB SSRI-5532F NHBB SSRIF-5532ZZ NHBB TP1812 NHBB TP1904 NHBB SSRI-418ZZEE NHBB SSRI-2634 NHBB SSR-830X NHBB TP1901 NHBB SSRI-6632ZA6105 NHBB SSRIF-814ZSD503 NHBB SSRI-4F NHBB TP228 NTN 7301 C/DB FAG 23026 CC/W33 INA NKI 5/16 FAG HK 1516 SNR 51222 INA SL18 3036 OKB 2613EH SKF 248/670 CAMA/W20 AST AST650 809670 CYSD 6822-2RZ KOYO DAC428045BWCS40* IKO LHS 5 KOYO KAC045 IKO TAFI 9012026 NOK ISO D0800G

Previous:SSRI-518X3ZWO7MC 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-418 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10