NHBB SSRI-6632ZA0205轴承,NHBB SSRI-6632ZA0205深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-6632ZA0205轴承
轴承名称 NHBB SSRI-6632ZA0205深沟球轴承
产品型号SSRI-6632ZA0205
内径d(mm)4.763
外径D(mm)12.7
厚度B(mm)2.779
保持架类型 R
单面封厚度(mm) 2.779
双密封厚度 -
法兰直径Df -
法兰厚度Bf -
外圈内径Li 0.235
内圈外径Lo 0.341
r 0.003
滚动体数量 8.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 76.0
额定静载荷C0 31.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 内圈加厚
订购 NHBB SSRI-6632ZA0205 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-418ZZN NHBB SSR-202 NHBB SSR-1560 NHBB SSMDR-100ZZ NHBB SSR-100X NHBB SSRI-1214ZZ NHBB SSRI-5532 NHBB SSR-2XZZMC NHBB SSRI-518ZZA0305 NHBB TP1908 NHBB SSRI-1878SD502 NHBB TP1922 NHBB SSL-940 NHBB SSL-1790 NHBB TP1817 KOYO 32056 MAC NJ 311 OKB 92309E OKB FAG 32048-X-XL-DF-A300-350 KOYO BT2016 KOYO HM237535/HM237510 ISB HM88542/510 Timken SMN109K KOYO UCT311-32 INA OPN-162536 NTN HUB094-25 GMN HYS625CTAP2/ABEC9 GMN DL15X26X4 NOK TB 85 105 13 NBR

Previous:SSR-1901 深沟球轴承 ---- Next:SSR-3ZZEE 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10