NHBB SSRIF-418ZZ轴承,NHBB SSRIF-418ZZ深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRIF-418ZZ轴承
轴承名称 NHBB SSRIF-418ZZ深沟球轴承
产品型号SSRIF-418ZZ
内径d(mm)3.175
外径D(mm)6.35
厚度B(mm)2.779
保持架类型 R
单面封厚度(mm) 2.779
双密封厚度 2.779
法兰直径Df 0.296
法兰厚度Bf 0.031
外圈内径Li 0.161
内圈外径Lo 0.228
r 0.003
滚动体数量 8.0
滚动体直径 0.394
额定动载荷C 33.0
额定静载荷C0 12.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 带密封带法兰
重量(kg) 0.4
订购 NHBB SSRIF-418ZZ 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1038XZZ NHBB SSL-1280 NHBB SSL-1910X NHBB TP134 NHBB SSRI-1412ZZF NHBB SSRI-418X7ZZMC NHBB MER-3SD509 NHBB SSR-3ZZA02 NHBB SSL-740 NHBB SSR-515 NHBB TP303 NHBB SSL-740MC NHBB SSRI-518X3ZWO7MC NHBB SSMDR-2270ZZSD501F NHBB SSR-1905 FAG 7321 B/DT INA K60X66X40ZW INA NA4905.2RS OKB 304Z2 NKE 30314 ZEN 633-2Z CYSD 7312B NACHI NUP 2310 FYH UCT208-25 Smith YCRS-64 NSK HR32307JN SKF 11223 SKF 23064-2CS5K/VT143 SKF SAF 23056 KAT x 9.15/16 SKF SNL 3240

Previous:SSRI-518ZZ 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-418ZA02 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-09