NHBB TP1830轴承,NHBB TP1830圆柱滚子轴承-搜轴承NHBB圆柱滚子轴承数据中心
NHBB轴承 -- 圆柱滚子轴承 -- NHBB TP1830轴承
轴承名称 NHBB TP1830圆柱滚子轴承
产品型号TP1830
内径d(mm)150.0
外径D(mm)190.0
厚度B(mm)20.0
外圈内径Li 6.15
内圈外径Lo 7.244
r 0.039
滚动体数量 34.0
滚动体直径 13.0
额定动载荷C 32300.0
额定静载荷C0 46700.0
品牌 NHBB
类型圆柱滚子轴承
备注 公制系列
订购 NHBB TP1830 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB TP200 NHBB SSL-1370 NHBB TP222 NHBB SSRI-418ZA72 NHBB SSR-3ZZA62 NHBB TP1909 NHBB SSRI-4ZZY05 NHBB SSL-740 NHBB SSRI-1458XZZ NHBB SSRI-8516ZZSD505MC NHBB SSR-1240 NHBB TP1902 NHBB TP215 NHBB SSRIF-6632ZZA0208 NHBB TP201 SNR 7006 C NACHI 54313 NTN NUP 2210 E NKE 23168-K-MB-W33+OH3168-H FAG 24144-E1 INA D18 KOYO NA5909 SNR UK215+H-39 SKF YAR 205-2FW/VA201 Torrington (Old No.) 23026 BERLISS 93332 STEYR AH-3138x180 ISC F-684 SKF F-69/1.5 NOK TC 140 160 14 NBR

Previous:SSRI-541EE 圆柱滚子轴承 ---- Next:SSR-204 圆柱滚子轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10