NHBB TP1924轴承,NHBB TP1924圆柱滚子轴承-搜轴承NHBB圆柱滚子轴承数据中心
NHBB轴承 -- 圆柱滚子轴承 -- NHBB TP1924轴承
轴承名称 NHBB TP1924圆柱滚子轴承
产品型号TP1924
内径d(mm)120.0
外径D(mm)165.0
厚度B(mm)22.0
外圈内径Li 4.96
内圈外径Lo 6.25
r 0.039
滚动体数量 26.0
滚动体直径 14.0
额定动载荷C 29600.0
额定静载荷C0 39100.0
品牌 NHBB
类型圆柱滚子轴承
备注 公制系列
订购 NHBB TP1924 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSL-1680W06 NHBB TP308 NHBB SSRI-1634 NHBB SSR-4X3ZZMC NHBB SSL-950 NHBB SSRI-1212XZZMC NHBB SSR-2280ZZW021 NHBB SSRI-418ZZEE NHBB TP1914 NHBB SSRIF-2 1/2ZZ NHBB TP1836 NHBB SSR-412 NHBB TP1820 NHBB TP304 NHBB TP206 STEYR 2211 OKB OKB 116144H OKB CX 3800 ZZ NACHI 6211 SKF 71919 CB/HCP4A AST ASTB90 F7550 Timken NP528245/NP891538 ISO NU240 SKF 2925 INA 4413 IKO NKI-35/20 NTN 6002-Z NOK SPGC-220

Previous:TP105 圆柱滚子轴承 ---- Next:TP215 圆柱滚子轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-08