NHBB TP306轴承,NHBB TP306圆柱滚子轴承-搜轴承NHBB圆柱滚子轴承数据中心
NHBB轴承 -- 圆柱滚子轴承 -- NHBB TP306轴承
轴承名称 NHBB TP306圆柱滚子轴承
产品型号TP306
内径d(mm)30.0
外径D(mm)72.0
厚度B(mm)19.0
外圈内径Li 1.415
内圈外径Lo 2.6
r 0.039
滚动体数量 10.0
滚动体直径 13.0
额定动载荷C 12900.0
额定静载荷C0 11100.0
品牌 NHBB
类型圆柱滚子轴承
备注 公制系列
订购 NHBB TP306 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB TP1807 NHBB SSR-2A NHBB SSRI-1634SD508 NHBB SSL-1680 NHBB SSRI-1634 NHBB SSR-3ZZF NHBB SSR-3X6ZZMC NHBB SSRI-5532ZZF NHBB SSL-1040 NHBB SSMERI-1878SD501F NHBB TP109 NHBB SSRI-5632 NHBB TP1938 NHBB SSRI-5532ZZ NHBB SSMERI-1458SD501 NACHI 23130 CCK/33+H 3130 FAG N 314 E OKB 80206 OKB E4053748Y OKB 30228/630Q OKB ISO 53210U+U210 KOYO 54206U Fersa F16097 ISO K210x220x42 Timken NP895655/JW7010 KOYO NU3307 NICE 1628-2RS SKF NUP-316 NSK 30306CNF

Previous:SSR-1901X 圆柱滚子轴承 ---- Next:SSRI-618ZZY05 圆柱滚子轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10