NHBB SSRI-1212轴承,NHBB SSRI-1212力距管球轴承-搜轴承NHBB力距管球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 力距管球轴承 -- NHBB SSRI-1212轴承
轴承名称 NHBB SSRI-1212力距管球轴承
产品型号SSRI-1212
内径d(mm)12.7
外径D(mm)19.05
厚度B(mm)3.967
保持架类型 R
双密封厚度 3.967
外圈内径Li 0.587
内圈外径Lo 0.672
r 0.01
滚动体数量 16.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 155.0
额定静载荷C0 97.0
品牌 NHBB
类型力距管球轴承
备注 Thinex
重量(kg) 3.2
订购 NHBB SSRI-1212 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-1038 NHBB TP212 NHBB SSRI-2EE NHBB SSRI-8516 NHBB SSRI-518ZA91N NHBB SSRI-3332ZZEE NHBB SSL-1150ZZMC NHBB SSR-2280ZZW021 NHBB SSRI-6632X5ZZMC NHBB SSRI-614Y05 NHBB SSRI-814ZZ NHBB SSRI-418N1 NHBB SSRI-4ZZ NHBB TP115 NHBB SSRI-543EE OKB 46114H OKB 90394/530EH FBJ 22334K Fersa 32215F Timken 55197/55433D+X1S-55197 CYSD 6213 CRAFT 6220-2RS SKF 7019 ACD/P4A NSK HH221440/HH221410 Timken NAO45X62X20 SKF 30320 Torrington A-5326WB SKF 609-2RSL NACHI 61905 N KOYO 6012-RS

Previous:SSRI-545EE 力距管球轴承 ---- Next:SSL-1680 力距管球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10