NHBB SSL-625轴承,NHBB SSL-625深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSL-625轴承
轴承名称 NHBB SSL-625深沟球轴承
产品型号SSL-625
内径d(mm)2.5
外径D(mm)6.0
厚度B(mm)1.8
法兰直径Df 7.1
法兰厚度Bf 0.5
外圈内径Li 3.8
内圈外径Lo 4.9
r 0.08
滚动体数量 7.0
滚动体直径 0.8mm
额定动载荷C 20.0
额定静载荷C0 7.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 公制L系列开式
订购 NHBB SSL-625 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB TP1808 NHBB SSRI-6632ZZEE NHBB SSL-1680ZZW06MC NHBB SSRI-814 NHBB SSRI-21/2F NHBB SSRIF-5532 NHBB SSR-102 NHBB SSRI-1214 NHBB TP116 NHBB SSR-204 NHBB SSRIF-5532A91 NHBB SSRI-418N1 NHBB SSRIF-3332SD503 NHBB SSRI-538 NHBB SSRI-2117 SNR 7338 AC FAG NN 3044 K/W33 NACHI NUP 2314 E SKF 61940MA OKB 42210E OKB 29243/80 KOYO 239/800R Fersa 62204 CRAFT HK1312 NACHI UGFC209 KOYO UCSF208H1S6 SKF W61700X-2Z American N-128M KOYO DAC3063W-1CS44 SKF K 80x88x46 ZW

Previous:SSRI-2EE 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-3 1/2 18 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10