NHBB SSRI-6632F轴承,NHBB SSRI-6632F深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-6632F轴承
轴承名称 NHBB SSRI-6632F深沟球轴承
产品型号SSRI-6632F
内径d(mm)4.763
外径D(mm)9.525
厚度B(mm)3.175
法兰直径Df 0.422
法兰厚度Bf 0.023
外圈内径Li 0.235
内圈外径Lo 0.342
r 0.003
滚动体数量 13.0
滚动体直径 1/16
额定动载荷C 105.0
额定静载荷C0 50.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 满滚子不带密封
订购 NHBB SSRI-6632F 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSR-202 NHBB SSRIF-1812ZZ NHBB SSL-1680 NHBB SSR-2F NHBB SSRI-5632XZZA0205 NHBB MER-1960 NHBB TP100 NHBB TP303 NHBB SSR-1650X NHBB TP1916 NHBB SSL-1060X NHBB TP1908 NHBB SSRI-418ZZA0304 NHBB SSRI-6632ZZA0208 NHBB TP211 NACHI 7034 AC/DB FAG NK 16/20 FAG 29318-E1 KOYO 621/612 NSK 7016 A SKF BC1B319530 INA NA6903-XL KOYO RNA5920 JNS RNAF182613 FAG 6201-2RSNR NTN GSQ-208-102A STEYR NJ-2260 INA SCE-1010 SKF 400404 SKF SD 19x27x4

Previous:SSRI-5SD507F 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-8516ZZF 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-08