NHBB TP1815轴承,NHBB TP1815圆柱滚子轴承-搜轴承NHBB圆柱滚子轴承数据中心
NHBB轴承 -- 圆柱滚子轴承 -- NHBB TP1815轴承
轴承名称 NHBB TP1815圆柱滚子轴承
产品型号TP1815
内径d(mm)75.0
外径D(mm)95.0
厚度B(mm)10.0
外圈内径Li 3.095
内圈外径Lo 3.6
r 0.024
滚动体数量 32.0
滚动体直径 6.0
额定动载荷C 7050.0
额定静载荷C0 8850.0
品牌 NHBB
类型圆柱滚子轴承
备注 公制系列
订购 NHBB TP1815 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSL-1280 NHBB SSMERI-1038 NHBB SSR-4ZZA12 NHBB SSR-3ZZ NHBB SSRI-1634 NHBB SSRI-3332ZA1202 NHBB TP213 NHBB SSRI-814 NHBB SSRI-543 NHBB SSRI-545 NHBB SSRI-614ZZA01 NHBB TP1922 NHBB SSR-1240 NHBB SSL-840 NHBB TP206 FAG 7210 B/DB STEYR 7311 B/DB SKF *6316 OKB 80104E OKB 111609 OKB 38220 ISO 23176 KCW33+H3176 SNR 30220A CX 32304 A NACHI 63/32-2NKE SKF 71905 ACE/P4AL NKE NUP207-E-TVP3 SKF KC-140XPO NHBB SSRI-2 1/2 SKF PBMF 354520 M1G1

Previous:SSRI-814F 圆柱滚子轴承 ---- Next:SSRI-543EE 圆柱滚子轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-10