NHBB SSRI-1412轴承,NHBB SSRI-1412深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSRI-1412轴承
轴承名称 NHBB SSRI-1412深沟球轴承
产品型号SSRI-1412
内径d(mm)12.7
外径D(mm)22.225
厚度B(mm)5.558
保持架类型 R
外圈内径Li 0.622
内圈外径Lo 0.752
r 0.016
滚动体数量 12.0
滚动体直径 3/32
额定动载荷C 198.0
额定静载荷C0 110.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 开式不带法兰
重量(kg) 9.18
订购 NHBB SSRI-1412 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB TP307 NHBB SSR-4ZZA12 NHBB SSRI-418A62N NHBB SSR-105 NHBB SSR-3ZZA02 NHBB SSRI-4ZZEE NHBB SSR-1560 NHBB SSMER-4SD504 NHBB SSL-310W51 NHBB TP202 NHBB SSRI-5532 NHBB SSR-4ZZMC NHBB SSRI-1214 NHBB SSRIF-418SD513 NHBB SSR-4 OKB NACHI 23218EX1 RHP MJ5/8-Z ISO NU2214 NMB RIF-814 FAG 6228MP/5 STEYR 6309-RSNR INA 7308B-2RS FAG AXK-3047 STEYR NF-240 STEYR NF-319 SKF PCM 859030 M SKF SAFS 23024 KAT x 4.1/8 NSK 6004-RS NOK DSI 112 122 6 8

Previous:SSRI-418ZA62 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-1438ZZ 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-08